Kỹ thuật di chuyển trong cầu lông (phần 1)

Kỹ thuật di chuyển trong cầu lông (phần 1)

Trên cơ sở của các kỹ thuật di chuyển bước chân cơ bản như: bước đạp, bước vượt, bước nhảy, bước chéo, bước đệm, bước đôi… người ta đã tập hợp thành các tổ hợp kỹ thuật di chuyển bước chân tổng hợp trong cầu lông như: tổ hợp kỹ thuật bước di chuyển lên lưới, lùi sau, di chuyển sang 2 bên, bật nhảy dừng trên không …

 Di chuyển lên lưới bên phải

Nếu vị trí đứng của vận động viên lệch trước, có thể dùng 2 bước chéo chân để di chuyển lên lưới.

Nếu vị trí đứng của vận động viên lệch sau (tức ở gần đường biên ngang cuối sân) thì sử dụng kỹ thuật di chuyển bước chéo chân 3 bước. Tức là chân phải bước 1 bước nhỏ ra phía trước, sang phải, tiếp đó chân trái bước chéo lên trước vượt qua chân phải, sau đó chân phải lại bước theo phương hướng đó 1 bước dài đến vị trí cần đến.

hoc-cau-long

Để có thể tăng nhanh được tốc độ di chuyển lên lưới, còn có thể dùng bước đệm lên lưới, tức là chân phải sau khi bước 1 bước nhỏ ra phía trước, mũi bàn chân hướng sang phải, thì chân trái nhanh chóng bước lên theo đến sau gót chân phải, lợi dụng sự đạp sau của cạnh trong bàn chân trái, chân phải bước vượt ra phía trước bên phải 1 bước dài tiếp theo.

 Di chuyển lên lưới bên trái

Phương pháp cơ bản của di chuyển lên lưới bên trái giống với lên lưới bên phải, chỉ khác là phương hướng di chuyển ngược về bên trái. VD: kỹ thuật di chuyển 2 bước vượt lên lưới bên trái.

Bếp từ nhập khẩuBếp malmo

2 Comments on “Kỹ thuật di chuyển trong cầu lông (phần 1)

Comments are closed.

Tìm kiếm

Bình luận nhiều nhất