Kỹ thuật di chuyển trong cầu lông (phần 2)

Kỹ thuật di chuyển trong cầu lông (phần 2)

Trên cơ sở của các kỹ thuật di chuyển bước chân cơ bản như: bước đạp, bước vượt, bước nhảy, bước chéo, bước đệm, bước đôi… người ta đã tập hợp thành các tổ hợp kỹ thuật di chuyển bước chân tổng hợp trong cầu lông như: tổ hợp kỹ thuật bước di chuyển lên lưới, lùi sau, di chuyển sang 2 bên, bật nhảy dừng trên không …

Kỹ thuật bước di chuyển lùi sau

1. Di chuyển lùi sau sang bên phải sân, thuận tay:

Phương pháp di chuyển bước chân lùi sau nói chung đều ở tư thế nghiêng người di chuyển đến vị trí vung vợt, đánh cầu. Nếu đứng chân phải hơi ra trước, thì trước hết hoàn thành động tác đạp sau của chân phải, tiếp đó xoay khớp hông sang phải ra sau để thành tư thế đứng nghiêng người với lưới, sau đó sử dụng bước đôi 3 bước lùi ra sau hoặc bước chéo lùi ra sau.

hoc-ky-thuat-di-chuyen-trong-cau-long

2. Di chuyển lùi sau sang bên trái sân, thuận tay:

Lùi ra phía sau bên trái sân, thực hiện đánh cầu vòng đỉnh đầu thuận tay có phương pháp di chuyển bước chân cơ bản giống với phương pháp di chuyển bước chân lùi sau bên phải thuận tay. Chỉ khác nhau về phương hướng di chuyển mà thôi.

3. Di chuyển lùi ra phía sau bên trái, trái tay:

Khi đánh cầu trái tay, trước hết cần phải làm cho cơ thể xoay ra phía sau bên trái, lưng hướng vào lưới. Khi ở cuối sân bên trái, bất luận là lùi sau 2 bước hay 3 bước hoặc lùi bước chéo đều cần phải chú ý tới điểm này.

Bếp từ nhập khẩuBếp malmo

1 Comments on “Kỹ thuật di chuyển trong cầu lông (phần 2)

Comments are closed.

Tìm kiếm

Bình luận nhiều nhất