Người hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày càng tăng cao

Người hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày càng tăng cao

Bộ Lao động Thương binh Xã hội nhận định tốc độ tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội thấp hơn nhiều so với thụ hưởng, tăng chi cao hơn thu.

Chính phủ vừa báo cáo các Đại biểu quốc hội về tình hình quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội. Theo đó, đến cuối 2012, có khoảng 10,58 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, chỉ tăng 3,3% so với 2011. Trong đó, có 10,44 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, còn lại là bảo hiểm thất nghiệp và tự nguyện. 

doanh-nghiep

Đến cuối 2012, cả nước có khoảng 2,6 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, tăng 4,9%. Số người hưởng trợ cấp thất nghiệp là có 461.294 người, gấp đôi so với cuối 2011.

Từ những số liệu trên Bộ Lao động Thương binh Xã hội nhận định tốc độ tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội thấp hơn rất nhiều so với thụ hưởng, và cùng với đó là tốc độ tăng chi cao hơn tăng thu.

Đến cuối 2012, tổng số dư các quỹ bảo hiểm xã hội ước đạt 223.412 tỷ đồng, tăng 29% so với 2011.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 2012 đã thực hiện đầu tư 199,5 tỷ đồng, thu hồi 148 tỷ đồng. Tổng số dư nợ đầu tư đến cuối năm 2012 là 233.611 tỷ đồng, tăng 29% so năm 2011.

Bếp từ nhập khẩuBếp malmo

2 Comments on “Người hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày càng tăng cao

Comments are closed.

Tìm kiếm

Bình luận nhiều nhất